מרים מסרי

"זה לא נהיה קל יותר, אתה  נהיה טוב יותר"

בואו ללמוד קורס דירקטורים הלכה למעשה

קורס להכשרת דירקטורים

קורס הכשרת דירקטורים ונושאי משרה בכירה בביראד לימודי תעודה מתקדמים מבית אוניברסיטת בר-אילן, הוא קורס ותיק ומקצועי אשר זוכה להצלחה רבה לאורך השנים בזכות היותו מקיף ואיכותי.

הקורס מקנה ידע וכלים לתפקודו של הדירקטור ומכשיר מועמדים לתפקידי דירקטורים בחברות עסקיות, ממשלתיות ועמותות באמצעות ידע ומתן כלים פיננסיים, משפטיים וניהוליים נרחבים הדרושים לביצוע התפקיד כהלכה, כדוגמת: שיפור הידע העסקי, פיקוח על תפקיד המנכ"ל, קבלת החלטות מושכלת בתחומים שונים כגון: אישור הדוחות הכספים טרם הצגתם לבעלי המניות, החלטות בנושא כדאיות השקעה, הערכת שיווי, מדדים למשבר בחברה, עסקאות עם נושאי משרה ובעלי עניין בחברה, ניהול הסיכונים וכו'.

מטרות הקורס

קורס להכשרת דירקטורים בביראד ימצב את הלומד בו כבעל הכלים המתאימים להבנת התהליכים בתוך הארגון ומחוצה לו ויספק לו ידע פיננסי, משפטי וניהולי לקידומו ולשיפור המיומנויות הנדרשות לביצוע תפקיד הדירקטור בהצלחה רבה.

קהל היעד

דירקטורים מכהנים, מנהלים במפעלים ועסקים, עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים המעוניינים להציג את מועמדותם לדירקטוריונים בחברות עסקיות וציבוריות, לאנשי עסקים ומנהלים בעמותות, חברות פרטיות, במפעלים וכן יו"ר ועדים גדולים.

מתכונת הלימוד

תוכנית הלימודים דינאמית, המועברת באמצעות מצגות רלוונטיות ומתן דוגמאות עכשוויות ו – CAASE STUDIES לפעילויות דירקטוריון מחברות עסקיות וציבוריות בארץ ובעולם. 

לתשומת ליבכם: פתיחת הקורס מותנת במספר המשתתפים

נושאים עיקריים

מעגלי הפיקוח בשוק ההון בישראל | תפקידי הדירקטור בעידן החדש | יחסי יו"ר הדירקטוריון – דירקטור | "מגרש המשחקים" של הדירקטור | חזון, אסטרטגיה עסקית בראי הדירקטור | חוק החברות החדש, משולש הכוח – הדירקטוריון, המנכ"ל, ובעלי המניות | פסיכולוגיה ופיננסים בשוק ההון בישראל | מבוא לבקרה פיננסית + מאזנים כספיים, אכיפה מנהלית-עסקאות עם בעלי עניין, תיקון 16 לחוק החברות + תיקון 20 לחוק החברות | נושאי משרה בחברה ועסקאות עם בעלי עניין | האחריות האזרחית והפלילית של דירקטור | ניהול ישיבות  הדירקטוריון | ניהול סיכונים בחיי הדירקטוריון I.F.R.S + דו"ח רווח והפסד | ניתוח דו"חות כספיים ומבוא להערכות שווי | תוכנית עסקית ככלי ניהולי לדירקטור | היערכות הדירקטוריון  לגיוס משקיעים | ועדת ביקורת | היערכות הדירקטור לשאלון ממשל תאגידי | ביטוח דירקטורים + "ארגז הכלים" של הדירקטור.

תנאי סף: גיל 18 ומעלה.

היקף הקורס: 12 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות כ"א סה"כ 60 שעות
הקורס יתקיים בנובמבר

מועד מדוייק ימסר למעוניינים

ביראד לימודי תעודה מתקדמים מבית אוניברסיטת בר-אילן פועלת למעלה מ-40 שנה ומציעה תכניות לימוד, קורסים, סדנאות והשתלמויות, במטרה להעשיר את הלומדים ולהפכם לאנשי מקצוע איכותיים ומעודכנים בעידן עתיר שינויים ואתגרים.  המרצים ומנהלי תכניות הלימוד בביראד מהווים מגדלור של ידע ומקצועיות. הם נבחרים בקפידה ומובילים את התלמידים בבטחה בדרכם אל ההצלחה, במטרה לצבור ידע וניסיון ולהפוך לטובים בתחומם.

לפרטים נוספים ולרישום:
מרים מסרי – טל. 054-5203655

מייל : Miriam.masry.1@gmail.com

תפריט נגישות