קורס  מקוון  היברידי להכשרת דירקטורים

 מטעם ביראד לימודי תעודה מתקדמים אונ' בר אילן

"זה לא נהיה קל יותר, אתה  נהיה טוב יותר"

הקורס יתחיל ביום חמישי ,
כח'באלול תש"פ
17 ספטמבר 2020

בין השעות  17:00-21:00

לפרטים והרשמה יש לפנות: 

למרים מסרי טל. 054-5203655 

מייל Miriam.masry.1@gmail.com

רציונל הקורס

קורס הכשרת דירקטורים מכשיר את המשתלמים המכהנים כחברי דירקטוריון או עתידים להתמנות לפעול באופן יעיל ומיטבי לגבי המדיניות ואסטרטגיית הארגון, באמצעות קבלת החלטות מושכלת המשפיעה על עתיד הארגון. הדירקטור מחויב לפעול בזהירות ולבחון את כל הממצאים בכובד ראש ולפעול בצורה אתית לטובת האינטרסים של הארגון ובעלי המניות.

מטרות הקורס

 • הקניית ידע וכלים ניהוליים ומעשיים לדירקטורים מכהנים ולמיועדים לכהן בדירקטוריון בנושאים משפטיים, חשבונאיים וניהוליים הנדרשים לעבודת הדירקטוריון.
 •  העברת ידע וחידושים בעבודת הדירקטוריון במגוון נושאים כגון: ממשל תאגידי, כללי בקרה וביקורת, דרישות רגולטוריות חדשות.

*נושאים משפטיים

 • חוק החברות החדש, משולש הכוח – הדירקטוריון, המנכ"ל ובעלי המניות.
 • אכיפה מנהלית – עסקאות עם בעלי עניין, תיקון 16 לחוק החברות + תיקון 20 לחוק החברות.
 • נושאי משרה בחברה – כשירות, מינוי ,התפטרות, פיטורין.
 • אתיקה של דירקטוריות
 • האחריות האזרחית/ הפלילית של דירקטוריות.
 • מכרזים וחוזים (הכולל התייחסות לחוק המקרקעין)

*נושאים ניהוליים

 • ארגז כלים לדירקטור
 • אסטרטגיה עסקית בראי הדירקטור
 • פוליטיקה ארגונית
 • קבלת החלטות
 • סימולציית ישיבת דירקטוריון 

*נושאים חשבונאים

 • ניתוח דוחות כספים והערכות שיווי
 • שוק ההון
 • מבוא לניהול סיכונים

 *שיטת הלימוד

קורס מקוון או היברידי בהתאם להנחיות משרד הבריאות

ביראד לימוד תעודה מתקדמים בר אילן פועל שנים רבות ומציע תכניות לימודים קורסים, סדנאות והשתלמויות, במטרה להעשיר את הלומדים ולהפכם לאנשי מקצוע איכותיים ומעודכנים בעידן עתיר שינויים ואתגרים.  המרצים ומנהלי התכניות  מהווים מגדלור של ידע ומקצועיות. הם נבחרים בקפידה ומובילים את התלמידים בבטחה בדרכם אל ההצלחה, במטרה לצבור ידע וניסיון ולהפוך לטובים בתחומם.

לקוחות מספרים:

מר משה סומך, דירקטור איגוד המוסכים

 "קורס הדירקטורים בניהולה ובהנחייתה של הגב' מרים מסרי הינו חוויה מפתיעה בהכרת העולם העיסקי שברמות הגבוהות מתנהל מאחורי הקלעים. ההון האנושי של המרצים, הידע וניסיונם המיוחד פתחו עבורי אופק חדש בעולם העיסקי וצמצום משמעותי של הלא נודע בתחום. חווית חובה לכל אזרח באשר הוא ובעיסוקו".

 

הגב' אורנה שלי, מנהלת האקדמיה למדענים צעירים ע"ש ידלין ראשל"צ

"קורס הדירקטורים פתח ואיפשר לי להכיר את עולם הדירקטורים, ההתנהלויות, ההזדמנויות והחשיבה העיסקית במגוון כלים ושפות משפטיות, כלכליות ואסטרטגיות. הקורס יצר הזדמנויות מרתקות לשיתופי פעולה ויזמויות עתידיות​".

מר יצחק זוננשטיין, מפיק ובמאי


"זכיתי להשתתף בקורס ותמיד התרשמתי מהרמה המקצועית ​שבאה לידי ביטוי במכלול של מדדים, כגון: איכות המרצים, מבנה הקורס וניהול הקשר המשותף עם משתתפי הקורס "נטוורקינג" וכמובן הפקת החומרים המקצועיים הנלווים"​.

תפריט נגישות